partner- of vaderschapsverlof

partner- of vaderschapsverlof zijn de vrije dagen waar een partner recht op heeft na de bevalling. In Nederland krijg je maar een paar dagen. Hoeveel precies?

De aanvraag van partner- of vaderschapsverlof

Zodra je baby is geboren kun je vaderschapsverlof aanvragen. In Nederland is je verlof opgedeeld in twee soorten verlof:

 • Kraamverlof: twee dagen betaald
 • Partnerverlof: drie dagen onbetaald Tijdens je verlof heb je de tijd om volop van je baby te genieten, kraamvisite te ontvangen, kennis te maken met de kraamverzorgster, het organiseren van een kraamfeest en je partner te steunen als ze last heeft van kraamtranen.

Kraamverlof

Je bepaalt zelf welke dagen je precies vrij wilt hebben in de kraamtijd als kraamverlof. Je werkgever mag de mondelinge of schriftelijke aanvraag van deze twee vrije dagen niet weigeren. De twee dagen kraamverlof moeten worden opgenomen binnen vier weken na de thuis- of ziekenhuisbevalling. De meeste partners nemen hun kraamverlof direct na de geboorte van hun baby op, maar je bent dit dus niet verplicht. Je mag kraamverlof ook op een later tijdstip opnemen.

Partnerverlof

Naast betaald kraamverlof krijg je in Nederland ook drie dagen onbetaald verlof. Krijgt je vrouw een meerling, dan heb je per kind richt op vaderschapsverlof. Bij de komst van een tweeling krijg je dus zes dagen in plaats van drie dagen partnerverlof. Je hebt recht op partnerverlof als je de partner van de moeder van de baby bent. Dat is het geval, wanneer sprake is van een van de volgende gevallen: 
Je bent haar echtgenoot.

 • Je bent haar geregistreerd partner.
 • Je woon ongehuwd met haar samen.
 • Je hebt haar kind erkent.


Partnerverlof is in principe onbetaald. Wel kan het zijn dat jouw werkgever ervoor gekozen heeft om je toch (een deel) te betalen, dan staat dit genoteerd in je cao, arbeidsovereenkomst, de regeling van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Vraag je vaderschapsverlof aan? Check dan vooraf of jij er eventueel toch voor betaald kunt krijgen. De aanvraag van partnerverlof moet al voor de uitgerekende datum worden aangevraagd bij je werkgever, minstens twee maanden. Net als bij het kraamverlof moet je ook dit verlof binnen vier weken na de geboorte van de baby worden opgenomen. Je mag het opnemen direct na je kraamverlof, maar ook op een later moment. Partnerverlof mag net als kraamverlof niet door je werkgever worden geweigerd. Je partnerverlof wordt ingekort op je eventuele ouderschapsverlof dat je later op kunt nemen.

Calamiteitenverlof, als je vrouw gaat bevallen

Als je wegblijft op je werk, omdat je partner gaat bevallen, dan heb je recht op calamiteitenverlof. Ook dit verlof, mag net als vader- of partnerschapsverlof niet door je werkgever worden geweigerd. Je werkgever is verplicht om jou vrij te geven als je partner bevalt. Ook moet hij je gewoon door betalen. Wat je werkgever wel kan doen, is na de bevalling jou laten bewijzen, dat het calamiteitenverlof daadwerkelijk nodig was. Het calamiteitenverlof kan in de regeling van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn aangepast. Is dit bij jou het geval? Dan gelden de regels die in de regeling staan vermeld.

Het verlof van andere landen in de wereld

In vergelijking met Nederland hebben buitenlandse partners langer verlof dan Nederlandse partners. Toch zijn er ook maar liefst 88 landen in de wereld die helemaal geen vader- of partnerschapsverlof in hun wet hebben opgenomen; dit wil niet perse zeggend dat de partners in deze landen geen vrij krijgen na de geboorte van hun baby. Er zijn vaak andere ouderschapsverlofregelingen, die ook met partnerschapsverlof rekening houden. Ook zijn er een aantal landen die nog minder vader-of partnerschapsverlof krijgen dan de Nederlandse partners, zoals bijvoorbeeld Italië, waar de partners slechts een dag betaald verlof krijgen.

Top tien landen met een gunstige partner- of vaderschapsverlof regeling

Hieronder staan de top tien van landen met een voordelige vader-of partnerschapsregeling. In deze landen krijgen de partners dus meer vader- of partnerschapsverlof dan de Nederlandse partners.

 • 90 dagen, 100% betaald in Slovenië
 • 90 dagen, 80% betaald in IJsland
 • 54 dagen, 70% betaald in Finland
 • 30 dagen, 100% betaald in Litouwen
 • 20 dagen, 100% betaald in Portugal
 • 14 dagen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Polen en Australie, met een verschil tussen de landen in het percentage dat wordt uitbetaald
 • 14 dagen in Noorwegen en Nieuw Zeeland, maar dan onbetaald
 • 11 dagen, 100% betaald, in Frankrijk
 • 10 dagen, waarvan 3 dagen 100% betaald en 7 dagen 80% betaald, in België
 • 3 dagen, 100% betaald in Marokko


Je ziet dat de verschillen in verlof per land groot zijn. Je kunt veruit het beste naar Slovenië verhuizen als je volop de tijd wilt krijgen om van je baby te genieten en je vrouw te ondersteunen.

In 2019 wordt vader- of partnerverlof verlengd tot vijf dagen betaald verlof

Er is al lange tijd discussie in Nederland over het relatief korte verlof, toch heeft het lang geduurd, voordat er iets aan veranderd werd. In 2019 zal eindelijk het partner- of vaderschapsverlof verlengt worden. Het betaald kraamverlof wordt dan uitgebreid met drie dagen. Partners krijgen dan dus recht op vijf dagen betaald verlof.

Waarom werd het verlof in Nederland niet eerder verlengd?

Als er al langere tijd discussie was over het korte verlof van de Nederlanders, waarom duurde het dan zo lang voordat het vader- of partnerverlof werd verlengd? Hier is het antwoord. Dat partners in Nederland slechts een minimaal verlof hebben, komt doordat vrouwen in Nederland vaak in deeltijd werken. Maar liefst driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt deeltijd en na de komst van een baby wordt dit nog minder. Hierdoor was er geen hoge nood tot de uitbreiding van het verlof.

Waarom heeft het kabinet nu toch besloten het verlof te verlengen?

Nu heeft het kabinet toch besloten om het verlof te verlengen. Deze beslissing is genomen, omdat onderzoek heeft aangetoond, dat wanneer vaders direct na de komst van de baby verlof opnemen dit het volgende tot gevolg heeft.

 • De moeder profiteert van de bijdrage van haar partner bij de zorg voor het kind.
 • Het is goed voor de ontwikkeling van het kind als allebei de ouders al vroeg betrokken zijn in de zorg voor en de opvoeding van het kind.
 • Vaders zijn later meer bij de opvoeding betrokken zijn.

Als allebei de ouders na de bevalling langer thuis zijn, dan wordt ook de verdeling in zorg- en werktaken door de ouders eerlijker verdeeld. Voor een vrouw kan er langere tijd uit zijn door zwangerschapsverlof en geboorteverlof negatieve gevolgen hebben voor haar carrière. Het kabinet hoopt door het verlengen van het verlof deze negatieve carrière effecten te verminderen. Door het verlengen van het verlof zijn ook vaders langer afwezig en zal wellicht de vrouw door werkgevers minder snel in het nadeel worden geplaatst.